Category: Hỗ trợ LQMB

TướngVai TròKhả năngHướng dẫnĐiểm
AliceHỗ TrợKiểm soát trận đấu
Hỗ Trợ đồng đội
9
ChaugnarHỗ Trợ
Đỡ Đòn
Hỗ Trợ đồng đội9
LumburrHỗ Trợ
Đỡ Đòn
Kiểm soát trận đấu
Hỗ Trợ đồng đội
8.5
MgangaPháp Sư
Hỗ Trợ
Cấu máu tốt
Tự hồi máu
8.5
PaynaHỗ TrợHỗ Trợ đồng đội9
TeeMeeHỗ Trợ
Đỡ Đòn
Mở giao tranh
Tính cơ động cao
9.5
XenielĐỡ Đòn
Hỗ Trợ
Kiểm soát trận đấu
Tự hồi máu
9.5