Cách bắn Kar98 và SKS với scope 4x và 8x trong Pubg

igamevnn.com hướng dẫn cách bắn Kar98 và SKS với Scope 4x và 8x trong Pubg. Mọi game thủ chơi Pubg đều muốn sở hữu cho mình một khẩu súng bắn tỉa mạnh gần nhất game đó chính là Kar98 hoặc SKS. Nhưng không phải ai cũng biết các bắn Kar98 và SKS với Scope 4x và 8x. Mọi người hãy tham khảo bài viết của igamevnn.com để có thể sở hữu cho mình kỹ năng bắn Kar98 và SKS với nòng ngắm 4x, 8x nhé!

Cách bắn Kar98 và SKS với scope 4x và 8x trong Pubg

Cách bắn SKS và Kar98 với Scope 4x

Khoảng cách 100m

Cách bắn Kar98 và SKS với scope 4x

Với khoảng cách 100m thì cả hai khẩu súng Kar98 hay SKS đều có mục tiêu sẽ ngay ở tâm của Scope 4x

Khoảng cách 200m

Cách bắn Kar98 và SKS với scope 4x

Với khoảng cách 200m thì SKS hay Kar98 đều có chung điểm ngắm. Nhưng mục tiêu sẽ được ngắm xuống vạch thứ 2 đếm từ tâm.

Khoảng cách 300m

Cách bắn Kar98 và SKS với scope 4x

Với khoảng cách 300m thì bắt đầu xuất hiện sự khách biệt giữa 2 khẩu súng ngắm khi sử dụng scope 4x. Lúc này với Kar98 thì mục tiêu sẽ được ngắm xuống vạch thứ 3 đếm từ tâm. Còn với SKS thì ta vẫn giữ ở vạch thứ 2 như khoảng cách 200m.

Khoảng cách 400m

Cách bắn Kar98 và SKS với scope 4x

Với khoảng cách 400m thì mục tiêu của Kar98 sẽ ngắm xuống vạch thứ 4. Còn với SKS sẽ ngắm xuống vạch thứ 3.

Khoảng cách 500m

Cách bắn Kar98 và SKS với scope 4x

Với khoảng cách 500m thì mục tiêu của Kar98 sẽ ngắm xuống vạch thứ 5. Còn SKS sẽ ngắm vào phần ở giữa vạch thứ 4 và vạch thứ 5.

Khoảng cách 600m

Cách bắn Kar98 và SKS với scope 4x

Với khoảng cách 600m thì mục tiêu của Kar98 sẽ ngắm xuống dưới vạch thứ 5 1 đoạn và SKS cũng như vậy.

Cách bắn SKS và Kar98 với Scope 8x

Khoảng cách 100m

cách bắn kar98 và sks với cope 8x

Với khoảng cách 100m thì cả hai khẩu súng Kar98 hay SKS đều có mục tiêu sẽ ngay ở tâm của Scope 8x

Khoảng cách 200m

cách bắn kar98 và sks với cope 8x

Với khoảng cách 200m thì SKS hay Kar98 đều có chung điểm ngắm với Scope 8x. Nhưng mục tiêu sẽ được ngắm xuống vạch thứ 2 đếm từ tâm.

Khoảng cách 300m

cách bắn kar98 và sks với cope 8x

Với khoảng cách 300m thì bắt đầu xuất hiện sự khách biệt giữa 2 khẩu súng ngắm khi sử dụng scope 4x. Lúc này với Kar98 thì mục tiêu sẽ được ngắm xuống vạch thứ 3 đếm từ tâm. Còn với SKS thì ta vẫn giữ ở vạch thứ 2.5 (giữa vạch thứ 2 và vạch thứ 3)

Khoảng cách 400m

cách bắn kar98 và sks với cope 8x

Với khoảng cách 400m thì mục tiêu của Kar98 sẽ ngắm xuống vạch thứ 4. Còn với SKS sẽ ngắm xuống vạch thứ 3.5 (giữa vạch thứ 3 và vạch thứ 4)

Khoảng cách 500m

cách bắn kar98 và sks với cope 8x

Với khoảng cách 500m thì mục tiêu của Kar98 và SKS lại cùng chung điểm ngắm. Điểm ngắm sẽ rơi vào vạch thứ 5.

Khoảng cách 600m

cách bắn kar98 và sks với cope 8x

Với khoảng cách 500m thì mục tiêu của Kar98 và SKS lại cùng chung điểm ngắm. Nhưng điểm ngắm sẽ không rơi vào vạch thứ 6 mà lại rơi vào vạch thứ 7 nhé.

Khoảng cách 700m

cách bắn kar98 và sks với cope 8x

Với khoảng cách 700m thì mục tiêu của Kar98 và SKS lại không còn cùng chung điểm ngắm. Điểm ngắm của Kar98 sẽ rơi vào vạch 8.5. Còn đối với SKS điểm ngắm sẽ rơi vào vạch thứ 9.

Khoảng cách 800m

cách bắn kar98 và sks với cope 8x

Với khoảng cách 700m thì mục tiêu của Kar98 sẽ có điểm ngắm dưới vạch 8 1 đoạn. Còn với SKS thì điểm ngắm sẽ cách rất ra vạch thứ 9.

Dưới đây là bảng tổng hợp để so sánh điểm ngắm của Kar98 và SKS với các khoảng cách khác nhau. Các bạn lên luyện thành thục từng loại súng 1 nhé!

cách bắn kar98 và sks với cope 8x

Cách đo khoảng cách mục tiêu

Chắc chắn nhiều bạn đang thắc mắc cách đo khoảng cách mục tiêu như thế nào phải không? Để có thể biết khoảng cách từ bạn đến mục tiêu. Bạn hãy mở bản đổ lên bằng cách ấn phím M. Sau đó zoom to hết cỡ. để có thể thấy các ô vuông nhỏ. Mỗi ô vuông nhỏ sẽ có khoảng cách 100m các bạn nhé! Rồi bạn xem từ bạn đến địch có bao nhiêu ô vuông rồi bạn tự ước lượng nhé!

Trên đây là toàn bộ bài viết hướng dẫn cách bắn Kar98 và SKS với Scope 4x, 8x. Chúc các bạn chơi game vui vẻ.

Video chi tiết cách bắn kar98 và SKS với Scope 4x

Video chi tiết cách bắn kar98 và SKS với Scope 8x

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *